Διεθνές Συνέδριο «Cities on Volcanoes 11”, Ηράκλειο Κρήτης, 23-27 Μαίου 2020