Ομιλία για Εργαζόμενους στον ΟΣΕ, Αθήνα, 31/7/2019