Ημερίδα για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Αθήνα, 7/9/2019