Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χαλάνδρι, 16/9/2019