Ενημερωτική Εκδήλωση για Εργαζόμενους, Αιγάλεω, 23/9/2019