Ημερίδα για Εργαζόμενους στην Εταιρεία «Φυσικό Αέριο - Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», Αθήνα, 27/9/2019