Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Μεταμόρφωση, 30/9/2019