Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για Εργαζόμενους, Αθήνα, 4/10/2019