Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κέρκυρα, 8/11/2019