Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Μοσχάτο, 19/11/2019