Δράσεις Εκπαίδευσης για Εργαζόμενους, Αθήνα, 21/11/2019