Ημερίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα, 29/11 /2019