Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Πειραιάς, 4/2/2020