Εκπαιδευτικές Δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές, Εκάλη, 10/2/2020