Σεμινάριο Eργαζομένων σε δομή ΑμεΑ, Αρτέμιδα, 14/2/2020