Ενημέρωση Eργαζομένων σε Πρεσβεία, Ψυχικό, 20/2/2020