Εκπαιδευτικές Δράσεις για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Χίος, 10-11/9/2020