Εκπαιδευτικές Δράσεις για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2020