Συνάντηση Εργασίας με Προϊσταμένους Παιδικών Σταθμών, Σάμος, 5/11/2020