Συναντήσεις Εργασίας με Εκπαιδευτικούς, Σάμος, 5-6/11/2020