Ενημερωτικό Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βύρωνας, 16/3/2021