Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Ιωάννινα, 18/3/2021