Επιμορφωτική Συνάντηση για Εκπαιδευτικούς, Βόρειο Αιγαίο, 6/4/2021