Σεμινάριο για Εργαζόμενους στο Νοσοκομείο «Μεταξά», Πειραιάς, 17/4/2021