Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Καρπενήσι, 19/4/2021