Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κεφαλλονιά- Ιθάκη, 14/5/2021