Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Ζάκυνθος - Λευκάδα, 31/5/2021