Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, 4/6/2021