Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 8/6/2021