Συναντήσεις Εργασίας, Μελίσσια και Πεντέλη, 30/6/2021