Σεμινάριο για εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Κομοτηνή, 7/7/2021