Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Σχολείων Ειδικής Αγωγής, Αιγάλεω, 12/1/2022