Σεμινάριο για εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, Θεσσαλονίκη, 3/5/2022