Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συμμετοχής σε κύκλο Σεμιναρίων που οργανώνει το ΕΚΠΠΣ και ο ΟΑΣΠ στις 3-5 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη