ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 300.000: ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Άυξων Αριθμός: 
115
Τίτλος: 
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 300.000: ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας Εκτέλεσης: 
Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ.ΙΣΤΟΡ.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ&ΠΑΛ.
Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ.ΓΕΩΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δερμιτζάκης Μιχ.
Φυτρολάκης Ν.
Έτος Παράδοσης: 
1996
Πρόγραμμα: 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 300.000: ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άυξων Αριθμός: 
114
Τίτλος: 
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 300.000: ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας Εκτέλεσης: 
Α.Π.Θ. / ΤΟΜ.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΣ.ΓΕΩΓΡ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μουντράκης Δημοσθ.
Έτος Παράδοσης: 
1995
Πρόγραμμα: 
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Powered by Mobics Ltd