Τηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα του Ο.Α.Σ.Π.

Δείτε τα ΝΕΑ τηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα του ΟΑΣΠ που αφορούν στα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού.

Powered by Mobics Ltd