Εκκενώνω το κτήριο από το κλιμακοστάσιο μετά το σεισμό.
Powered by Mobics Ltd