Μαθητές

Η απόκτηση γνώσεων για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού, σε μία χώρα με συνεχή σεισμική δραστηριότητα όπως η Ελλάδα, πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα σχολικά χρόνια.


Η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής σχολικής διαδικασίας, γι' αυτό το λόγο ο Ο.Α.Σ.Π. διοργανώνει σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σεμινάρια ανά περιφερειακή ενότητα με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων».

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη των σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης με στόχο τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες.


Παρόλα αυτά ο Οργανισμός πραγματοποιεί κάποιες ενημερωτικές ομιλίες προς μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων της Αττικής σε θέματα που αφορούν στο φαινόμενο του σεισμού και στα μέτρα προστασίας, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα των σχολείων.
Τα φυλλάδια και οι αφίσες του Ο.Α.Σ.Π. που απευθύνονται σε μαθητές διανέμονται κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών ομιλιών σε σχολεία, ενώ διατίθενται και σε σχολεία μετά από σχετικό αίτημά τους.

Το προαναφερόμενο υλικό είναι διαθέσιμο και στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oasp.gr).


Συχνά ο Οργανισμός συμβάλλει στην εκπόνηση σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αντισεισμικής προστασίας που υλοποιούνται από μαθητές στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα σχολείων.
 

Εισηγήσεις

Εκδόσεις

Poster

 

  e-book

 

Δείτε το τελευταίο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μαθητών 2015

Περιοχή
Σχολείο
Μήνας
Αττικής
3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
Ιανουάριος
Αττικής
Δ.Ι.Ε.Κ. Νέας Σμύρνης
Ιανουάριος
Αττικής
17ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης
Ιανουάριος
Αττικής
Α΄Αρσακείου Τοσιτσείου Γενικού Λυκείου
Μάρτιος
Αττικής
ΙΕΚ Ξυνή
Απρίλιος
Αττικής
ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού
Απρίλιος
Αττικής
Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης
Οκτώβριος
Αττικής
2ο Γενικό Λύκειο Περάματος
Νοέμβριος
Αττικής
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού
Δεκέμβριος

 

Powered by Mobics Ltd